Male descendants of Johannes Cornelis GOOSEN


 

File: E:\pro-gen\PG30\NL\DATA\JOHANCOR
Date: 21-12-2015
Selection: ´Personen in genealogie van Johannes Cornelis GOOSEN [1]´
Sorting: Per tak

I.1    Johannes Cornelis (Jan) GOOSEN, born on 04-11-1874, died on 15-05-1966 in Prince Alfred´s Hamlet at the age of 91. Sy vader was die stigter van PAH en het die dorp in erwe en hoewes uitgelê, waarvan Servaas Verster en sy kinders ´n hele paar hoewes gekoop het. Oom Jan het op Jagerskraal gebly en later by Bo-Jagerskraaln nuwe plaas gestig. Hy het die gemeenskap gedien as diaken, ouderling lid vd skoolkomitee en skoolraad vir byna 40 jaar. Hy was ´n vooruitstrewende boer.
Married to Johanna Maria VERSTER, Onderwyseres, born on 31-10-1872 in Tulbach, christened on 23-02-1873 in Tulbach, died on 24-05-1961 in Prince Alfred´s Hamlet at the age of 88. Skoolopleiding PAH en Ceres. Behaal haar Intermidiêre Diploma in Onderwys en gaan hou skool in die Ruëns van die Warm Bokkeveld, Ceres, daughter of Servaas Willem Johannes VERSTER, Harnasmaker, and Johanna Maria hester Cornelia van der COLFF.
From this marriage:

   1.  Daniel Petrus (Klein Daantjie) GOOSEN (see also II.1).
   2.  Servaas Willem Johannes GOOSEN, born on 02-09-1898, died on 08-06-1968 in Prince Alfred´s Hamlet at the age of 69. Hy het saam met sy broer Jan tot hulle dood op Jageskraai geboer. Hij nooit getrou nie.
   3.  Johannes Cornelis (Jan Kerrie) GOOSEN (see also II.4).
   4.  Johanna Maria GOOSEN (Suster), born on 05-05-1901.
   5.  Ryno Johannes GOOSEN (see also II.8).
   6.  Gerhardus Johannes GOOSEN, born on 10-05-1905, died 10-1905.
   7.  Gerhardus Rossouw GOOSEN (see also II.11).
   8.  Albertus Adriaan GOOSEN (Vissie) (see also II.13).
   9.  Francina GOOSEN (Cienie), born on 21-01-1911, died on 30-03-1970 at the age of 59.
Married to J Z ELHOFF.
   10.  Benjamin GOOSEN (Ben) (see also II.17).
   11.  Pieter Cornelis GOOSEN, born on 23-05-1916, died on 16-01-1980 at the age of 63.

II.1    Daniel Petrus (Klein Daantjie) GOOSEN, Onderwyser, born on 02-02-1897, died 1970. Hy het ook sy skoolopleiding, net soos al sy ander broers en susters op Prince Alfred´s Hamlet en Ceres gehad. Hierna is hy na die Universiteit van Stellenbosch waar hy hom as onderwyser bekwaam het. Hy het gaan onderwys gee by PK Vermaas en Evaton, naby Vereniging, Tvl. Hy het skool gehou totdat hy 71 was en is kort daarna oorlede.

Married to Irene HARTMAN.
From this marriage:

   1.  Daphnie GOOSEN.
   2.  Vivian GOOSEN.
   3.  Johannes Cornelis GOOSEN.

II.4    Johannes Cornelis (Jan Kerrie) GOOSEN, born on 05-03-1900.
Married (1) to Maria du TOIT, born on 23-10-1903, died 1928.
Married (2) to Anna du PLESSIS.
From the first marriage:

   1.  Maria GOOSEN.
   2.  Johanna GOOSEN.

From the second marriage:

   3.  Gerda GOOSEN.
Married to Charl FRICK.

II.8    Ryno Johannes GOOSEN, born on 10-05-1905 in Jagerskraal.
Married to Cornelia GREEFF.
From this marriage:

   1.  Johannes Cornelis GOOSEN (see also III.8).

III.8    Johannes Cornelis GOOSEN.
Married to Mariada.
From this marriage:

   1.  Ryno Johannes GOOSEN.
   2.  Nicolette GOOSEN.

II.11    Gerhardus Rossouw GOOSEN, born on 30-01-1907.
Married at the age of 36 on 29-09-1943 to Huibreg Margaretha de WET, 21 years old, born on 27-02-1922 in Sterkstroom.
From this marriage:

   1.  Johannes Cornelis GOOSEN, born on 01-09-1944.
Married to Beryl BEYTEL, born 20-03.
   2.  Izak de Wet GOOSEN (see also III.12).
   3.  Gerhardus Rossouw GOOSEN (see also III.14).
   4.  Susan GOOSEN, born on 24-08-1959.
Married 09-1981 to Carel VISAGIE.

III.12    Izak de Wet GOOSEN, born on 09-05-1948.
Married to Ria CROUSE, born on 26-01-1950.
From this marriage:

   1.  Gerhardus Rossouw GOOSEN (see also IV.3).
   2.  Marthinus Jacobus GOOSEN, born on 21-06-1977.
   3.  Izak de Wet GOOSEN, born on 18-12-1979.

IV.3    Gerhardus Rossouw GOOSEN, born on 15-04-1975.
Married at the age of 29 on 19-03-2005 to Elizabeth VILJOEN, 27 years old, born on 03-01-1978.
From this marriage:

   1.  Zack de Wet GOOSEN, born on 25-10-2007.

III.14    Gerhardus Rossouw GOOSEN, born on 26-02-1953.
Married to Marianna TALJAARD, born on 24-09-1953.
From this marriage:

   1.  Gerhardus Rossouw GOOSEN, born on 25-09-1978.

II.13    Albertus Adriaan GOOSEN (Vissie), born on 07-11-1908, died 1954 in Porterville.
Married to Hester Georgina NEL, born on 18-06-1921.
From this marriage:

   1.  Anna Margaretha GOOSEN, born on 07-08-1948.
Married to Pieter Toerien MARAIS, born on 29-12-1946.
   2.  Johannes Cornelis GOOSEN, born on 10-10-1952.

II.17    Benjamin GOOSEN (Ben), born on 17-12-1912.
Married to Mercia SMITH.
From this marriage:

   1.  Johanna GOOSEN, born on 13-08-1948.
   2.  Jeanne GOOSEN, born on 22-06-1955.
   3.  Levina Susanna GOOSEN, born on 28-06-1974.

 

Patrick Goosen

Copyright © 2014-2017. All Rights Reserved.